Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Serwis pozwala w łatwy sposób rejestrować (ewidencjonować) wydatki wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV.
Ułatwia to realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2002r z późn. zm.).
Wyszukiwarka CPV umożliwia szybkie odnalezienie kodu i wprowadzenie faktury do rejestru.


Podstawowe funkcjonalności:
  • Rejestr Wydatków
  • Zestawienie wydatków grupami
  • Wyróżnianie grup dla których suma wydatków przekroczyła równowartość 30 000 EUR
  • Wydruki
  • Eksport danych do MS Excel
  • Wsparcie dla pracy grupowej
  • Historia zmian
  • Przeglądanie Wspólnego Słownika Zamówień w formie drzewa kodów
  • Wyszukiwarka kodów CPV

Zachęcamy do założenia konta na okres próbny.

Serdecznie zapraszamy do współpracy
    Zespół AlgorTech